Tło historyczne

Był rok 1290. W wyniku rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie zostało podzielone na szereg księstw. Wtedy powstało m.in. Księstwo opolsko-raciborskie, którym władał Władysław Opolczyk. Księstwo to z kolei podzielił pomiędzy dwóch synów wówczas książę Mieszko I zwany później Cieszyńskim objął we władanie rozległą krainę położoną między rzekami Ostrawicą na zachodzie a Skawiną na wschodzie. Na stolicę księstwa obrał Cieszyn, a nowo powstałe Księstwo Cieszyńskie było siedzibą dynastii Piastów Cieszyńskich na następne 400 lat. Aby zapewnić samodzielny byt Księstwu położonemu na pograniczu interesów Królestwa Polskiego i Korony Czeskiej, książę Kazimierz I w 1327 r. złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi, tym samym Księstwo stało się zależne od czeskich królów, choć z szeroką autonomią. Miało to w przyszłości brzemienne skutki.

W 1653 r. zmarła Elżbieta Lukrecja, tym samym linia Piastów Cieszyńskich wygasła i Księstwo jako lenno koronne znalazło się pod rządami dynastii austriackich Habsburgów, wówczas już panujących w Czechach. Ostatni nominalny Książę Cieszyński Fryderyk Habsburg został pozbawiony swoich prerogatyw przez odrodzoną Rzeczpospolitą.

W wyniku działań zbrojnych z 1919 r. a następnie rokowań międzynarodowych dnia 28 lipca 1920 r. granica państwowa podzieliła tereny dawnego Księstwa pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pomimo setek lat używania języka czeskiego i niemieckiego jako urzędowego mieszkańcy w większości nadal posługiwali się językiem polskim. Według spisu narodowościowego w 1910 r. było ich aż 55%, co było też efektem obrony swojej tożsamości. Między innymi w tym celu nasi przodkowie w 1910 r. założyli Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”, który po kilkukrotnych przekształceniach przetrwał do czasów współczesnych. Jego kontynuatorem od 1950 r. jest Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Uzasadnienie:

W jubileusz 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”, z upoważnienia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ustanawia Regionalną Odznakę Turystyki Kolarskiej „Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego”.

Cele:

Miejscowości położone na historycznej granicy Księstwa Cieszyńskiego:

CieszynZebrzydowice – Marklowice Dolne – Postna – Petrovice k/Karviny – Zavada – Weřnovice – Šonychel – Bohumin – Pudlov – Hrušov – Ostrava – Ostrava Kunčice – Řepišče – Leskovec – Frydek Mistek – Baška – Pražmo – Malenovice – Nova Ves – Stare Hamry – Maly Polom – Velky PolomMosty k/JabłonkowaHrčawa – Jaworzynka – KoniakówWisła CzarneBystra – Mikuszowie – Bielsko-Biała – Komorowie – Czechowice-DziedziceZabrzeg – Zarzecze – StrumieńZbytków, łącznie ok. 400 km.

Zasady zdobywania:

  1. Miejscowości stanowiące kanon odznaki są podkreślone i tam należy potwierdzić swoją obecność. Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci, koniecznie z nazwą miejscowości w treści. Pieczęć należy umieścić w karcie potwierdzeń w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie „selfie” z nazwą miejscowości, umieszczonego we własnej kronice.

  2. Trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są dowolne, nie określa się również okresu zdobywania. Odznaka będzie jednak wydawana wyłącznie do wyczerpania zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT), stąd długość jednorazowo pokonywanych odcinków tras powinna wynosić min.15 km.

  3. Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania.

  4. Z uwagi na fakt, że odznaka jest zdobywana również na terenie Czech, należy zapoznać się i stosować przepisy ruchu drogowego tam obowiązujące.

  5. Osoby niepełnoletnie zdobywają odznakę wyłącznie pod opieka osób dorosłych.

  6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego.

  7. Weryfikację prowadzi i odznaki odpłatnie wydaje Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”, ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn.

Życzymy wielu wspaniałych przygód na trasie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
tel./fax (33) 852-11-86
http://www.tkk-ondraszek.pl
e-mail: tkk.ondraszek.cieszyn@gmail.com


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI