Odznaka


TYMCZASOWY BRAK REGULAMINU ODZNAKI

Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14/4
59-300 Lubin
tel./fax (76) 749-05-33
mobile: (+48) 605 447 383
http://www.wedrowieclubin.pl
e-mail: psocha24@wp.pl