Odznaka 1. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia jak i osoby dorosłe będące członkami Klubu KZKG RP. Dzieci i młodzież wycieczki górskie mogą odbywać tylko pod opieką osób dorosłych.

 2. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna.

 3. Zdobywanie odznak górskich KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak. Odznaki weryfikujemy i wykupujemy stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana korona. Nie ma absolutnie możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa.

 4. Wykaz Koron KZKG RP.

Nazwa korony

Symbol
korony

Ilość
szczytów

Ilość
stopni

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Gór Polskich

KNSGP

50

4

5

20

35

50

Dziecięca Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

D-KNSGP

10

1

Młodzieżowa Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

M-KNSGP

20

1

Duża Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

DKNSGP

80

3

30

55

80

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Karpat Polskich

KNSKP

50

4

5

20

35

50

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Sudetów Polskich

KNSSP

30

4

3

10

20

30

Korona Beskidu Makowskiego

KBMK

10

3

1

5

10

Korona Beskidu Małego

KBMŁ

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Niskiego

ZKBN

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego

ZKBS

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Śląskiego

KBŚ

30

4

1

10

20

30

Korona Beskidu Wyspowego

KBW

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Żywieckiego

KBŻ

35

4

1

10

25

35

Korona Bieszczad

KB

30

4

1

10

20

30

Korona Gorców

KG

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Sanocko-Turczańskich

KGS-T

10

3

1

5

10

Korona Pienin

KP

10

3

1

5

10

Zdobywca Korony Polskich Tatr

ZKPT

35

4

1

10

20

30

Korona Świętokrzyska

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Bardzkich

KGBA

10

3

1

5

10

Korona Gór Bialskich

KGBI

5

2

1

5

Korona Gór Bystrzyckich

KGBY

10

3

1

5

10

Korona Gór Izerskich

KGI

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Kaczawskich

KGKC

10

3

1

5

10

Korona Gór Kamiennych

KGKM

20

4

1

5

10

20

Korona Gór Opawskich

KGOP

10

3

1

5

10

Korona Gór Orlickich

KGOR

5

2

1

5

Korona Gór Sowich

KGSO

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Stołowych

KGST

10

3

1

5

10

Korona Gór Wałbrzyskich

KGW

10

3

1

5

10

Korona Gór Złotych

KGZ

10

3

1

5

10

Korona Karkonoszy

KK

20

4

1

5

10

20

Korona Masywu Ślęży

KMŚL

5

2

1

5

Korona Masywu Śnieżnika

KMŚN

10

3

1

5

10

Korona Rudaw Janowickich

KRJ

10

3

1

5

10

 1. Honorujemy i zaliczamy wszystkie szczyty zdobyte przed faktem przystąpienia do Klubu.

 2. Potwierdzenia zdobycia szczytów uzyskujemy poprzez:

  1. Potwierdzenie odbytej wycieczki górskiej w dotychczasowo dostępnych książeczkach turystycznych np. GOT PTTK, KGP, prywatne kroniki, inne korony górskie itp.

  2. Posiadanie potwierdzenia zdobycia takich odznak turystycznych jak np. Korona Gór Polski, Korona Beskidów Polskich, Mała Korona Beskidów, Korona Sudetów Polskich, Korona Ziemi Kłodzkiej itp., itd. Wystarczającą formą jest ksero lub scan legitymacji.

  3. Dla osób nie przepadających za książeczkami i pieczątkami, honorujemy potwierdzenia w postaci zdjęć. Zdjęcia prosimy kierować na adres e-mail: kzkg@koronygor.pl.

 3. UWAGA! W tytule e-maila zawsze podajemy nr klubowy KZKG RP.
  Zdjęcia podpisujemy: nr klubowy, pasmo górskie, nazwa szczytu, data zdobycia.

 1. Zasady przyjęte przy weryfikacji:

  1. Osoba wysyłająca materiały do weryfikacji proszona jest o określenie jakie odznaki i jakie stopnie mamy weryfikować. Przy określaniu odznak najprościej stosować symbole odznak podane w tabeli z pkt. 4 – Wykaz Koron KZKG RP.

  2. Prosimy aby książeczki weryfikacyjne były wypełniane według zamieszczonych wzorów.

  3. Po weryfikacji uczestnik otrzyma informacje dotyczącą stanu weryfikacji. Czyli jaka odznaka i w jakim stopniu została zweryfikowana (e-mail, sms, telefon – jedna z tych form).

  4. Jednocześnie osoba zlecająca weryfikację otrzyma informacje na temat wysokości wymaganej opłaty za zweryfikowane odznaki i przesyłkę pocztową. Wysokość opłaty będzie zawsze zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie www.koronygor.pl.

  5. Po dokonaniu przelewu i zarejestrowaniu wpłaty na koncie Klubu, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

 2. Weryfikacje będą odbywały się na bieżąco. Materiały będą odsyłane po spełnieniu wymogów z pkt. 7. Publikacja danych na stronie WWW klubu odbywać się będzie zbiorowo minimum raz w miesiącu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl